Internetowy serwis informacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 2018-04-22
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Sprawozdania

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Kwiecień 2018

    Aktualności

  Życzenia

  2018-03-30

  logo  INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  2018-03-26

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ ds. kadr i płac ” .

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKU NABORU  INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  2018-03-16

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ KSIĘGOWY”

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKU NABORU  Nabór na stanowisko - stanowisko ds. kadr i płac

  2018-03-07

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – „stanowisko ds. kadr i płac"

  Dołączone pliki:


  1) Nabór na stanowisko - stanowisko ds. kadr i płac
  2) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENE PŁACE I KADRY  Nabór na stanowisko - KSIĘGOWY

  2018-03-02

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – „KSIĘGOWY” .

  Dołączone pliki:


  1) Nabór na stanowisko - KSIĘGOWY
  2) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - KSIĘGOWY  INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  2018-03-02

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ GŁÓWNY KSIĘGOWY”

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKU NABORU  Nabór na stanowisko - GŁÓWNY KSIĘGOWY

  2018-02-12

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Dołączone pliki:


  1) Nabór na stanowisko - GŁÓWNY KSIĘGOWY
  2) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENI GŁÓWNY KSIEGOWY  INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  2018-02-12

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ GŁÓWNY KSIĘGOWY”

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKU NABORU  Nabór na stanowisko - GŁÓWNY KSIĘGOWY

  2018-01-17

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY.

  Dołączone pliki:


  1) Nabór na stanowisko - GŁÓWNY KSIĘGOWY
  2) Kwestionariusz osobowy  WIECZERZA WIGILIJNA

  2018-01-15

  WIECZERZA WIGILIJNA DLA OSÓB SAMOTNYCH I SAMOTNIE MIESZKAJĄCYCH, ORGANIZOWANA PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WIELKOPOLSKIM.

  „Żyć to znaczy pomagać innym.
  Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym”
  Raoul Follereau


  Wigilia to nie tylko spotkanie czy tradycja ale to coś więcej (…).
  Wigilia to czas pojednania, czas odnowy i nadziei. Powinniśmy doceniać obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie działania sprawiają, że świat staje się lepszy i bardziej kolorowy.
  Spotkanie wigilijne dla osób samotnych z gminy Borek odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Swoją obecnością uświetnili je: siostra Marietta służebniczka Niepokalanego Poczęcia NMP w Borku Wlkp., burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, zastępca burmistrza Jolanta Chudzińska, skarbnik gminy Mirosława Kozłowska, dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego Oddział w Borku Wlkp. Marcin Pawlak, przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas Renata Ratajczak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Justyna Chojnacka i nauczycielka Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Borku Wlkp. Regina Kot, kierownik i pracownicy socjalni tut. ośrodka.
  Na wstępie burmistrz Marek Rożek złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom, jednocześnie dziękując za przybycie, a siostra Marietta odczytała fragment Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza oraz złożyła życzenia bożonarodzeniowe. Jak każe tradycja, wszyscy uczestnicy wigilii łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Tradycyjnie podano potrawy wigilijne.

 • więcej ...
   Na spotkanie wigilijne przygotowano program artystyczny o tematyce wigilijnej i świątecznej oraz zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd.
   Akcentem artystycznym wieczerzy wigilijnej był występ zespołu Borkowiacy. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karolewie „Pod Dębem” z grupy Pszczółki pod kierunkiem Aliny Szczepaniak przedstawiły jasełka. Po oficjalnym występie zespołu Borkowiacy wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, wprowadzając tym samym bardzo miły i niezapomniany nastrój.
   Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik spotkania opłatkowego otrzymał paczkę świąteczną, które zostały ufundowane przez:
   Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Parafialny Zespół Caritas dzięki darczyńcom mógł przekazać paczki żywnościowe, a członkom Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 316 „ŁOŚ” za ufundowanie nagród na losy.
   Ponadto rozdano upominki świąteczne, które zostały przekazane przez:
   MGOK W Borku Wlkp., klub wolontariatu Zespołu Szkół w Borku Wlkp., panią Reginę Kot, Zespół „Borkowiacy”, panią Danutę Poloch, kierownika i pracowników socjalnych tutejszego ośrodka,. Warto podkreślić, iż uczestnicy mieli zagwarantowany transport przez tutejszy ośrodek, a środki finansowe na przygotowanie wigilii zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
   Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc finansową dyrektorowi Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu i Borku Wlkp., parafialnemu Zespołowi Caritas działającemu przy Parafii pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Borku Wlkp. za paczki świąteczne, które zostały przygotowane dzięki darczyńcom, a także właścicielom firmy „MRÓZ” Pani Marii i Wojciechowi Mróz, którzy dołączyli się do paczek przygotowanych przez Caritas przekazując asortyment wędliniarski, pani dyrektor Renacie Matelskiej, przedszkolance Alinie Szczepaniak, dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Karolewie,pani dyrektor Elżbiecie Figielek oraz opiekunkom klubu wolontariatu – Renacie Talarskiej, Agnieszce Szymura i Marcie Paradysz; uczniom klubu wolontariatu z Zespołu Szkół w Borku Wlkp., panu Piotrowi Kędzia właścicielowi „Pizzeria Apetita” za przygotowanie smacznych potraw wigilijnych i wystrój stołów; a Justynie Chojnackiej dyrektora MGOK w Borku Wlkp., za prowadzenie spotkania, udostępnienie sali oraz zagwarantowanie nagłośnienia a także przekazanie własnoręcznie wykonanych upominków świątecznych, Reginie Kot – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. za prowadzenie części artystycznej wigilii, właścicielom Przechodni Lekarzy „Zdrowie” za współprace i wytypowanie pielęgniarki Danuty Poloch.
   Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (40 fot.)
  Życzenia

  2017-12-24

  logo  POMOC DLA POSZKODOWANYCH

  2017-12-08

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku wlkp. udzielił pomocy dla osób i rodzin , których dotknęła nawałnica w m-cu sierpniu br. oraz orkan Ksawery i orkan Grzegorz w m-cu październiku br. przyznając świadczenia pieniężne decyzją administracyjną. Zasiłki z tytułu nawałnicy wypłacone zostały zasiłki na kwotę: 1.255.001,00 zł, z orkanu Ksawery zasiłki na kwotę: 69.377,00 zł, z orkanu Grzegorz zasiłki na kwotę: 3.000,00 zł.
  Przypominamy osobom, które otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęsk żywiołowych o niezwłoczne dostarczenie rachunków do kwoty przyznanego świadczenia tak jak określała decyzja administracyjna. Prosimy o zapoznanie się z treścią decyzji.  WIECZERZA WIGILIJNA

  2017-12-08

  Wigilia to cudowny i piękny dzień, który zaskakuje nas niezapomnianymi przeżyciami w gronie samorządu.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. organizuje corocznie „wieczerzę wigilijną dla osób samotnych i samotnie mieszkających z terenu miasta i gminy Borek Wlkp. W obecnym roku spotkanie wigilijne odbędzie się 20 grudnia o godz.12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Osoby dla których organizowana jest wieczerza wigilijna, otrzymają imienne zaproszenia. Władze samorządowe, zaproszeni goście, sponsorzy, kierownik i pracownicy socjalni tut. ośrodka będą wspólnie dzielić się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Oprawą artystyczną tegorocznej wigilii będą jasełka zaprezentowana przez dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz występ zespół „Borkowiacy”. Jak co roku zaskoczą nas niespodzianki Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wielkopolskim i Parafialnego Zespołu Caritas.  OTWARCI NA POMOC

  2017-12-08

  Przez okres całego roku mieszkańcy naszej gminy z własnej inicjatywy oferowali różnego rodzaju sprzęty, meble, wózki dziecięce itp. Nasza instytucja typowała rodziny, które skorzystały z oferowanej pomocy. Władze samorządowe, kierownik wraz z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. składają szczególne podziękowania wszystkim osobom, które wyrażały chęć niesienia pomocy potrzebującym z naszej gminy. Podziękowania kieruję również do osób, które indywidualnie starają się pomagać potrzebującym. Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość, życzymy jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych planów.  TY MOŻESZ ZOSTAŃ ŚWIETYM MIKOŁAJEM

  2017-12-08

  W akcji pod wskazanym tytułem zespół specjalistów przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borku Wlkp. przekazał do tutejszego ośrodka 40 pozycji różnorodnych artykułów ( książeczki, gry planszowe, zeszyty, puzzle itp.) z przeznaczeniem dla dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych. Ze zbiorki zostaną przygotowane paczki świąteczne i przekazane dzieciom przed świętami Bożego Narodzenia.  MIKOŁAJE 2017

  2017-12-08

  Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy po raz dziesiąty w akcji powiatowej MIKOŁAJE 2017. Przygotowujemy listę dzieci i osób starszych wymagających wsparcia. Do akcji również włączyły się uczniowie szkół z naszej gminy, którzy przygotują upominki. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych samotnych i niepełnosprawnych które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami. Bożego Narodzenia.  ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WLKP. OD WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO 316 ŁOŚ WARSZAWA.

  2017-12-08

  Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia mobilizuje nas, aby pomóc ludziom potrzebujących, dla których los nie jest zbyt łaskawy. Z inicjatywą pomocy starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy wyszli myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego 316 Łoś Warszawa.

  Przygotowali świąteczną zbiórkę, której efekty są imponujące. WKŁ 316 Łoś, które liczy 66 członków zebrało dary o wartości około 10 tys. złotych. Niektórzy wpłacali pieniądze, inni przekazywali dary rzeczowe z zakresu higieny osobistej, chemii gospodarczej, koce, kołdry, poduszki, kapcie, podomki, czapki, dresy, polary, rękawiczki i inne. Paczki przekazano burmistrzowi Markowi Rożkowi, kierownikowi i pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 02 grudnia br.

  Chcemy pokazać, że łowiectwo to nie tylko polowania, to także pomoc innym – powiedział prezes zarządu Marek Papuga, przekazując dary dla naszych mieszkańców.

  W imieniu mieszkańców za dary podziękował burmistrz Marek Rożek a także kierownik M-GOPS Dorota Dutkowiak. Przekazane dary trafią do potrzebujących mieszkańców już za kilka dni.  21 listopada ustawowo Dniem Pracownika Socjalnego.

  2017-12-08

  Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się w obecnym roku dnia 21 listopada. W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Krobi. Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną a następnie po przemówieniach Gospodarzy i zaproszonych Gości zostali nagrodzeni i wyróżnieni pracownicy pomocy społecznej Gmin i Powiatu Gostyńskiego.
  Burmistrza Borku Wlkp. Marka Rożka reprezentowała Pani Alicja Łopatka kierownik referatu organizacyjnego, promocji gminy i oświaty. która wręczyła upominki i róże oraz list gratulacyjny Burmistrza Borku Wlkp. .o treści:” Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Życzę, aby kolejne dni przyniosły poczucie zadowolenia i satysfakcji z pracy, a nagrodą za ten trud i wysiłek niech będzie wdzięczność osób, którym pomagacie. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka służba społeczna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych.
  Z gminy Borek Wlkp. wyróżniono 10 pracowników.
  Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie oraz projekcją filmu.
  Kierownik i pracownicy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Borku Wlkp.  PRZEMOC DOMOWA

  2017-12-08

  Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.
  Kontakt:
  Godz. otwarcia ośrodka:
  w poniedziałki -8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
  Telefon: 65 57 16 112

  Szkolenie

  W dniu 24 listopada br. pod patronatem burmistrza Borku Wlkp. i przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się szkolenie na temat „Przeciwdziałanie przemocy rodzinie” prowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka. Adresatami szkolenia byli pracownicy socjalni tutejszego ośrodka, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób zaprezentowania tak złożonych zagadnień, szczególne w obszarze praktycznych rozwiązań pomocy rodzinie, pozwolił nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też doskonalić warsztat pracy na zajmowanych stanowiskach. Liczymy na dalsza współprace ze strony wykładowcy  21 listopada ustawowo Dniem Pracownika Socjalnego.

  2017-11-21

  „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.”
  Jan Paweł II

  Dołączone pliki:


  1) 21 listopada ustawowo Dniem Pracownika Socjalnego - ŻYCZENIA  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

  2017-11-10

  PCPR w Gostyniu mając na uwadze jak najszybsze dotarcie do potencjalnych beneficjentów programu „Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji swoim klientom o możliwości składania wniosków w ramach ww. programu.

  Przypominamy, że adresatami programu mogą być poszkodowane na skutek żywiołu:

  - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

  - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz został określony w załączniku:

  1. a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
  2. b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583)

  Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:

  - w ramach Modułu I– w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną w maksymalnej wysokości 2 000 zł. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu w odniesieniu, do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn.zm.)

  - w ramach Modułu II– w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy)

  Jednocześnie informujemy, że termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 01.12.2017 r. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.gostyn-pcpr.info lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8 (pokój 206).

  Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy udzielanej w ramach programu znajdują się na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: „O Funduszu” w podzakładce: „Programy i zadania PFRON”. Informacje w powyższej kwestii można uzyskać również na witrynie internetowej realizatora programu www.gostyn-pcpr.info lub pod numerem telefonu 65-572-75-28.

  Załączamy link do treści programu oraz ulotki informacyjnej, którą można przekazać potencjalnym beneficjentom programu.


  TREŚĆ PROGRAMU

  www.pfron.org.pl

  ULOTKA INFORMACYJNA

  www.pfron.org.pl/ulotka_informacyjna
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (22-210 z 210)


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Wydawanie Karty Dużej Rodziny
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 63-810 Borek Wielkopolski, ul. Droga Lisia 1, tel./faks: (65)571-61-12

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji