Internetowy serwis informacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 2020-02-23
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Sprawozdania

  

EPUAP

  

RODO

  

Kontakt
 
Luty 2020

    Aktualności

  WIECZERZA WIGILIJNA

  2020-01-04

  WIECZERZA WIGILIJNA DLA OSÓB SAMOTNYCH, SAMOTNIE MIESZKAJĄCYCH I KLUBU SENIORA ORGANIZOWANA PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WIELKOPOLSKIM.

  Wigilia i czas świąt Bożego Narodzenia jest niepowtarzalnym okresem rozbudzającym w nas to co najlepsze – dobro, piękno i miłość. Wigilia to nie tylko spotkanie czy tradycja ale to coś więcej (…). Wigilia to czas otwarcia się na drugiego człowieka na jego potrzeby czas refleksji nad wartością życia.

  Dlatego też władze samorządowe jak i organizatorzy spotykają się z osobami zaproszonymi na wieczerzy wigilijnej. Tegoroczna wieczerza wigilijna odbyła się w dnia 16 grudnia br. dla osób samotnych, samotnie mieszkających i Klubu Seniora z gminy Borek Wlkp., które wspólnie spędzaliśmy w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, zastępca burmistrza Jolanta Chudzińska,. Swoją obecnością zaszczyciły nas osoby duchowne ks. Proboszcz Tadeusz Lorek, ks. Antoni Adamski, siostra Marietta służebniczka Niepokalanego Poczęcia NMP w Borku Wlkp., przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas Renata Ratajczak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Justyna Chojnacka i nauczycielka Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Borku Wlkp. Regina Kot, kierownik i pracownicy socjalni tut. ośrodka oraz pracownik ds. promocji Urzędu Miejskiego .

 • więcej ...
   Spotkanie rozpoczęło się jasełkami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karolewie „Pod Dębem” z grupy Pszczółki pod kierunkiem Aliny Szczepaniak. Następnie burmistrz Borku Wlkp. złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom, jednocześnie dziękując za przybycie, a także podziękował osobom, które zaangażowały się by zorganizować to spotkanie. Następnie ks. Proboszcz Tadeusz Lorek odczytała fragment Pisma Świętego oraz złożyła życzenia bożonarodzeniowe. Jak każe tradycja, uczestnicy wigilii łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Tradycyjnie podano potrawy wigilijne.
   Na spotkanie wigilijne przygotowano program artystyczny o tematyce wigilijnej i świątecznej oraz zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd.
   W obecnym roku odwiedzili nas harcerze z światełkiem betlejemskim oraz przedstawili inscenizację artystyczną. Harcerze byli przygotowania pod kierunkiem P Agnieszki Nawrockiej .
   Akcentem artystycznym wieczerzy wigilijnej był występ zespołu Borkowiacy i zespół ludowy ”TO MY” . Po oficjalnym występie zespołu Borkowiacy wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, wprowadzając tym samym bardzo miły i niezapomniany nastrój. Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.

   Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik spotkania opłatkowego otrzymał prezent świąteczny, której fundatorem był Powiatowy Bank Spółdzielczy
   w Gostyniu. Parafialny Zespół Caritas współpracując z tut. ośrodkiem, dzięki darczyńcom przekazał wszystkim uczestnikom wigilii paczki żywnościowe a także dołączyła się do akcji caritas Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Mróz sp. z o.o., która przekazała asortyment wedliniarski.

   Wyłoniono najstarszego uczestnika wigilii 96 lat, który otrzymał symbolicznie gwiazdę betlejemską a także najmłodszego uczestnika. Osoba zaproszona, która grała Kolendy na ustnej harmonii została obdarowana kubkiem z nadrukiem i podpisem p. burmistrza. Drugi kubek z nadrukiem podpisany przez kierownika i pracowników socjalnych wręczono najmłodszemu uczestnikowi. Warto podkreślić, iż uczestnicy mieli zagwarantowany transport przez tutejszy ośrodek, a środki finansowe na przygotowanie wigilii zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

   Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc finansową dyrektorowi Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu i Borku Wlkp., parafialnemu Zespołowi Caritas działającemu przy Parafii pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Borku Wlkp. za upominki, które zostały przygotowane dzięki darczyńcom, a także właścicielom firmy „MRÓZ” Pani Marii i Wojciechowi Mróz, którzy dołączyli się do paczek przygotowanych przez Caritas przekazując asortyment wędliniarski, pani dyrektor Renacie Matelskiej, przedszkolance Alinie Szczepaniak, dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Karolewie, panu Piotrowi Kędzia właścicielowi „Pizzeria Apetita” za przygotowanie smacznych potraw wigilijnych i wystrój stołów, pani Justynie Chojnackiej, dyrektor MGOK w Borku Wlkp., za prowadzenie spotkania, udostępnienie sali oraz zagwarantowanie nagłośnienia. Reginie Kot – nauczycielce Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borku Wlkp. za prowadzenie części artystycznej wigilii.

   Zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Borku Wlkp.: www.borekwlkp.pl • PRZEMOC DOMOWA

  2019-12-05

  Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

  Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.

  Kontakt osobisty :
  Godz. otwarcia ośrodka:
  w poniedziałki - 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
  Kontakt telefoniczny: 65 57 16 112, e-mail ops@borekwlkp.pl

  Jeżeli chcesz, możesz wezwać policję numer telefonu :65 5758330 lub 997.

  Osoby, które potrzebują wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnej wizyty psychologa. W związku z powyższym wskazane jest, by zapisać się na spotkanie u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., tel. 65 57 16 112.  WIECZERZA WIGILIJNA ORGANIZOWANA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  2019-12-05

  Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym nie powinno zabraknąć życzliwości dla nikogo. Spotykamy się, by w ten dzień szczególny przeżyć na nowo jak co roku wieczerzę wigilijną i radość z zbliżających świąt Bożego Narodzenia. Wieczerza wigilijna dla osób samotnych, samotnie mieszkających oraz członków klubu seniora organizowana przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., odbędzie się dnia 16 grudnia br. rozpoczęcie o godzinie 12.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

  Akcentem artystycznym wieczerzy wigilijnej będzie występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karolewie „Pod Dębem” oraz zespół Borkowiacy.  MIKOŁAJE 2019

  2019-12-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w akcji powiatowej MIKOŁAJE 2019. Przygotowujemy listę dzieci i osób starszych wymagających wsparcia. Do akcji również włączyli się uczniowie szkół z naszej gminy, którzy przygotują upominki. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami Bożego Narodzenia.  Warto pogłębiać swoją wiedzę…

  2019-12-05

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim zorganizował przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia „DZIECKO” szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz wytypowanych ze szkół nauczycieli.

 • więcej ...
   Szkolenie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

   Tematem szkolenia był fonoholizm, czyli zagadnienie nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. Podczas szkolenia szczegółowo omówiono zjawisko fonoholizmu oraz objawy obserwowane u osób dotkniętych tym problemem.

   Kolejnym tematem szkolenia był patostreaming, czyli przekaz internetowy pełen przemocy, wulgaryzmów
   i poniżania drugiego człowieka.

   Szkolenie w wymiarze 3 godzin dydaktycznych znacząco podniosło kompetencje wychowawcze osób w nim uczestniczących.

   Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za przeprowadzenie szkolenia na powyższy temat.

   Sposób zaprezentowania tak ważnych i złożonych zagadnień pozwolił nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też udoskonalić warsztat pracy na zajmowanych stanowiskach.

   Uczulamy, by rodzice i opiekunowie dzieci zaczęli kontrolować swoje pociechy w zakresie fonoholizmu czy patostreamingu. • Zmieniasz numer konta bankowego, zgłoś do MGOPS!

  2019-12-05

  Przypominamy o konieczności niezwłocznego poinformowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. o zmianach dotyczących numeru konta w przypadku wypłat świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia rodzinnego na konto osobiste. Brak ww. zgłoszenia skutkuje cofnięciem przelewu bankowego. Taka sytuacja powoduje przekazanie świadczenia na konto świadczeniobiorców z opóźnieniem.  Wypłaty świadczeń /500+, 300 zł/ przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  2019-12-05

  Dane podajemy na dzień 30 listopada 2019 r.

  Wypłata świadczenia wychowawczego /500+/ :
  liczba rodzin którym przyznano świadczenie – 835
  liczba dzieci, którym przyznano świadczenie – 1358
  wydatki na wypłacone świadczenia od 1 stycznia 2019 r.– 6.132.259,93 zł

  Wypłata świadczenia „Dobry start” /300zł/:
  liczba dzieci, którym przyznano świadczenie – 1038
  wydatki na wypłacone świadczenia od 1 stycznia 2019 r. – 311.400,00 zł  INFORMACJA

  2019-12-03

  Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2019 roku (wigilia)
  będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

  Dzień wolny zostanie odpracowany
  w sobotę 7 grudnia 2019 roku w godzinach 7:00 – 15:00.  Dzień Pracownika Socjalnego

  2019-11-29

  To nie tylko zawód to Misja i oddanie.
  Staramy się zapobiegać trudnym sytuacjom i w porę reagować.

 • więcej ...
   W czwartek 21 listopada w Polsce przypadał Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich pracowników służb społecznych.
   Praca w pomocy społecznej to coś więcej niż zawód. Tylko ktoś, kto ma w sercu empatię i współczucie, a jednocześnie potrafi być odporny i konsekwentny jest w stanie pracować w tym zawodzie. To trudna i niewdzięczna praca, często niezauważana. Dzień pracownika socjalnego to moment, w którym zwracana jest szczególną uwagę na pracę osób pomagającym czyli pracowników socjalnych, a także asystentów rodziny i pracowników innych instytucji pracujących na rzecz drugiego człowieka.
   Pracownicy socjalni w szczególności kładli nacisk na aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwiązując problemy społeczne, zawsze mają na uwadze dobro swoich podopiecznych.
   Ten dzień jest okazją do podziękowania wszystkim pracownikom służb społecznych.

   Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się
   w obecnym roku dnia 21 listopada w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury
   w Krobi. Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną a następnie po przemówieniach Gospodarzy i zaproszonych Gości zostali nagrodzeni i wyróżnieni pracownicy pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego.

   Burmistrza Borku Wielkopolskiego Marek Rożek wręczył pracownikom wyróżnionym upominki oraz list gratulacyjny.
   Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie oraz projekcją filmu.

   Obchody z racji Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się również w siedzibie tutejszego ośrodka. Pan Burmistrz Marek Rożek złożył życzenia podziękował za pracę wszystkim pracownikom pracującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim. Do życzeń dołączyła się Pani Z-ca Burmistrza Jolanta Chudzińśka i Pani Skarbnik Mirosława Kozłowska. Wszyscy pracownicy otrzymali listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.

   Kierownik oraz pracownicy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Borku Wlkp.

 • Dołączone pliki:


  1) Gratulacje od Burmistrza  INFORMACJA

  2019-11-22

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Droga Lisia 1 63 - 810 Borek Wlkp. przystąpił do Powiatowego programu pomocowego „Zima” 2019/2020, który realizowany jest w Powiecie Gostyńskim.

  Cel: zabezpieczenie potrzeb osób narażonych na działanie niskich temperatur.

  Adresaci: osoby bezdomne, pozostające bez schronienia; osoby niedołężne, niesamodzielne, samotne, wymagające pomocy i opieki.

  Czas realizacji listopad 2019 r. – marzec 2020 r.

  Program jest dostępny na stronie www.pcpr-gostyn.info w zakładce „Program Zima”.  APEL ZIMA 2019/2020

  2019-11-22

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim apeluje do mieszkańców miasta i gminy Borek Wielkopolski o wrażliwość i czujność wobec osób potrzebujących: samotnych, w podeszłym wieku, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
  Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale i życia. Na zamarznięcie narażone są również osoby spożywające alkohol.
  Jeśli widzą Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, sygnały te prosimy kierować do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Droga Lisia nr 1, osobiście w godzinach pracy MGOPS (poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku: w godz. 7.00-15.00) lub telefonicznie pod nr tel.: 65 5716112, kom. 665 020 910 lub telefon alarmowy 112.
  Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.
  Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.
  Liczymy, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej gminy oraz współpraca służb, podejmowanie działań profilaktycznych i osłonowych jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.  INFORMACJA ODNOŚCIE WYSYŁANIA INFORMACJI DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBRY START Z ADRESU MAILOWEGO TUTEJSZEGO OŚRODKA

  2019-09-20

  Informujemy osoby, które składają wnioski o „500+” i Dobry Start „300 zł”, iż informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego „500+” oraz przyznaniu świadczenia Dobry Start „300 zł” będą wysyłane do Państwa na adres mailowy, który został podany we wniosku. Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie wysyłał informacje drogą mailową z adresu poczty elektronicznej:
  noreply@ops.borekwlkp.pl

  Mail wysłany jest automatycznie - prosimy nie odpowiadać.  Świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłacane przez ZUS

  2019-09-19

  1 października 2019 r. wchodzi w życie świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone warunki.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

  Mogą Państwo również skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do placówek ZUS w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, gdzie na Sali Obsługi Klienta pracownicy ZUS udzielą Państwu informacji i będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosku.

  Dołączona galeria:

     Zobacz także: Aktualności - archiwum (14-250 z 250)


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Wydawanie Karty Dużej Rodziny

  

Wydawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Wielkopolska Karta Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe
i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 63-810 Borek Wielkopolski, ul. Droga Lisia 1, tel./faks: (65)571-61-12

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji